List of Ph.D Guides

S.No Name of Ph.D Guide Subject
1. Dr. C. S. Jhala Economics
2. Dr. Mehul Shah Sanskrit
3. Dr. B. D. Parmar Sanskrit
4. Dr. Atri Gor Sanskrit
5. Dr. Manoj Chhaya English
6. Dr. Pallavi R. Chauhan Psychology
7. Dr. Samyak Makwana Psychology
8. Dr. Bharat K. Bavaliya Hindi
9. Dr. Chaitali Thakker Gujarati
10. Dr. J. M. Patel Geology
11. Dr. Anil Gor Physics
12. Dr. Bhavesh L. Dodiya Chemistry
13. Dr. Pranav J. Pandya Zoology
14. Dr. Ekta B. Joshi Botany
15. Dr. Darshit J Padia Geology
16. Dr. Nayan Bhuva Chemistry
17. Dr. Krushnakumar Jilariya Chemistry
18. Dr. Nandlala Chhanga History
19. Dr. Rajendrakumar R. Bambhaniya Gujarati