DR. MEHUL BHOGILAL SHAH

DR. MEHUL BHOGILAL SHAH

ASSOCIATE PROFESSOR & HEAD
DR. ATRIKUMAR NAVALSHANKAR RAJGOR

DR. ATRIKUMAR NAVALSHANKAR RAJGOR

ASSISTANT PROFESSOR
Mrs. MADHAVI PARIMALBHAI DHOLAKIYA

Mrs. MADHAVI PARIMALBHAI DHOLAKIYA

VISITING FACULTY
MEHUL NATUBHAI PUROHIT

MEHUL NATUBHAI PUROHIT

ASSISTANT PROFESSOR